Vsak dan je priložnost za novo življenje. Vsak dan ste na točki preobrata svojega življenja. In vsak dan lahko vplivate na prihodnost – s svojimi občutki.

PODROČJE DELA

 

Psihoterapija vam lahko pomaga pri:

-anksioznosti, ki se stopnjuje do paničnih napadov,
-občutkih praznine, osamljenosti, splošnega nezadovoljstva in pomanjkanjem življenjskega smisla,
-občutkih potrtosti, tesnobe, strahu, depresije,
-spopadanju s stresom in nespečnostjo, ker ste preobremenjeni in nenehno zaskrbljeni,
-postavljanju osebnih meja in izražanju lastnega mnenja in osvajanju novih načinov komunikacije in vedenja,
-partnerskih težavah (vzpostavitvi čustvene povezanosti med pari, razhodih…)
-kronični utrujenosti in izgorelosti,
-kontroliranju svojih čustev in izbruhih jeze,
-soočanju z izgubo pomembne osebe in podpori v procesu žalovanja,
-poporodnih stiskah,
-izzivih starševstva ter vzgoji.

KAJ JE PSIHOTERAPIJA?

Psihoterapija je proces, skozi katerega človek uvidi svoje življenje, svoja čustva, misli in vedenja. Dogaja se v odnosu med psihoterapevtom in klientom, v njem pa se mora le-ta počutiti dovolj varno, sprejeto in sproščeno. Skozi ta odnos klient razvije nove funkcionalne vzorce čustvovanja, mišljenja in vedenja.
Za vsako spremembo je potreben določen čas. Zato psihoterapija poteka dalj časa in zahteva vztrajnost in trdno delo. Posameznik z veliko iniciativo, resnično željo po spremembah, s pogumom in vztrajnostjo, bo dosegel zastavljene cilje.

Ni pomembno, KAJ se zgodi, temveč KAKO se odzoveš na to. (Epiktet)

Integrativna transakcijska analiza

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in psihoterapija za doseganje osebnostne rasti in spremembe. TA lahko uporabimo, kjer želimo razumeti človekovo duševnost, komunikacijo ter odnose med ljudmi. Uporablja se pri zdravljenju različnih psihičnih težav (anksioznost, depresija, osebnostne motnje idr.). TA opredeljujemo kot teorijo osebnosti in njene motivacije in teorijo ter prakso komunikacije, ki dosegata pozitivne osebnostne spremembe. Koncept transakcijske analize je v 60- letih 20. stoletja razvil dr. Eric Berne (1964), prvotno pa naj bi bila namenjena predvsem uporabi v psihologiji. Koncept je vpeljal uspešen način upravljanja medsebojnih odnosov in se je hitro razširil na številna druga področja. Berne opredeli TA kot »sistematično in skladno teorijo osebnosti in socialne dinamike, razvito na osnovi kliničnih izkušenj.« (Berne, 2011) Kot teorija osebnosti se uporablja za spoznavanje psihologije posameznika, njegove osebnosti, odnosa do sebe in njegovih reakcij na zunanje okolje. Kot vemo se je TA razvila iz psihoanalize. TA je kot psihoterapija odgovorna oblika za doseganje želenih osebnostnih sprememb v mišljenju, čustvovanju in obnašanju. Izhaja iz izvirne teorije osebnosti – strukturalnih in funkcionalnih modelov. Njihova osnova so ego stanja (stanja jaza) kot tudi strukturalni, funkcionalni in drugi modeli v okviru TA –psihopatologije
TA temelji na določenih filozofskih predpostavkah, iz katerih sledijo temeljna načela za prakso. Prva se glasi Ljudje so v redu (OK) in je v psihoterapevtskem procesu najpomembnejša, saj psihoterapevtu preprečuje, da bi kritiziral, zaničeval ali kako drugače sodil klienta. Pomeni, da ima vsaka oseba svojo vrednost, pomen in dostojanstvo. Moramo razlikovati človeka od njegovega vedenja – lahko obsojamo vedenje, a nikoli človeka, saj ima vsak svoje razloge za napačno oz. neprimerno vedenje. Ta predpostavka tudi opominja terapevta, da ni nad klientom (ni vzvišen, oz. v nadrejenem položaju) in odnosu zagotavlja večjo enakopravnost. Predpostavka Vsakdo je sposoben misliti klienta postavlja v odgovoren položaj do sebe, saj mu sporoča, da bo sam nosil posledice svojih odločitev. V psihoterapevtskem procesu je ta trditev zelo pomembna prav za klienta, saj se mora zavedati, da psihoterapevt ne nosi odgovornosti za njegove (napačne) odločitve in ne more usmerjati njegovega življenja. Lahko mu pomaga prepoznati vzorce in prepričanja, izražati in urediti čustva in njegove neustrezne odzive na okolje, ki mu preprečujejo pot do avtonomnosti. Klient še vedno sam upravlja svoje misli, v njih se mu porodijo ideje, ali pa obsoja, zato je pomembno, da ve, da si tudi z mislimi oblikuje svoje življenje.

Ljudje odločajo o svoji usodi in te odločitve je mogoče spreminjati.

 

KAKO POTEKA PSIHOTERAPIJA

Uvodni razgovor (60 min) je namenjen vašim vprašanjem in pogovoru o vzrokih, ki so vas pripeljali na psihoterapijo. Pomemben del psihoterapevtskega procesa je oblikovanje dogovora, ki nama bo v pomoč pri doseganju vaših zastavljenih ciljev. Glede na vašo izpostavljeno težavo vas bom s točno določenimi vprašanji in tehnikami vodila do bistva, izvora problema. Pri delu me zavezuje etični kodeks in sem zavezana k molčečnosti, prav tako vsi strokovnjaki, s katerimi sodelujem tekom najinega terapevtskega procesa. Za psihoterapevtsko delo je potreben podiplomski študij in dodatno izobraževanje iz posameznih psiho-terapevtskih metod. Pri svojem delu uporabljam Integrativno Transkacijsko – analitično metodo. Dodatno usposabljanje zahteva tudi osebno analitično izkušnjo in vključenost v redno supervizijo.

CENIK

UVODNI RAZGOVOR

25 EUR

individualna psihoterapija & svetovanje

50 EUR

Psihoterapija mladostnikov

50 EUR

Online terapija

50 EUR